Liên hệ

Để tìm hiểu về dịch vụ Mobile Marketing, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Công ty cổ phần iNET
129 Phan Văn Trường, Cầu Giấy.
......

<a href="ymsgr:sendIM?Nick">

<img border="0" src="http://opi.yahoo.com/yahooonline/u=Nick/m=g/t=icon/l=us/opi.jpg">

</a>
Comments