SMS Marketing

Dịch vụ cơ bản

Là kịch bản cho phép thuê bao di động soạn nội dung tin nhắn gửi tới đầu số để nhận được thông tin trả về tự động dưới dạng văn bản từ nhà cung cấp dịch vụ.

Thông qua hệ thống, bạn sẽ tạo lập kênh cung cấp thông tin cho khách hàng của mình như thông tin dịch vụ, khuyến mại, sản phẩm mới… Các thuê bao di động (khách hàng của bạn) chỉ cần gửi tin nhắn tới đầu số đăng ký nhận thông tin về sản phẩm, dịch vụ quan tâm.

Bình chọn - Voting

Là kịch bản thiết lập hệ thống bình chọn tương tác thông qua SMS, kịch bản này được áp dụng cho các chương trình giải trí, bình chọn dịch vụ hay sản phẩm, thực hiện nghiên cứu thị trường, hay khảo sát nhu cầu…

Thông qua hệ thống, các cá nhân, doanh nghiệp hoặc đơn vị tổ chức có thể thiết lập hệ thống bình chọn tương tác với khách hàng của mình. Thuê bao di động sẽ gửi tin nhắn với nội dung bình chọn của mình để tham gia chương trình.

Gửi tin nhắn thông báo

Chương trình này cho phép bạn thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng và gửi thông tin sản phẩm hay dịch vụ tới những người từng tham gia sử dụng dịch vụ của bạn.

Để thông báo về sản phẩm và dịch vụ tới các khách hàng của mình, bạn chỉ cần lập nội dung thông báo, danh sách số điện thoại cần gửi tin và thời gian gửi thông điệp đó tới khách hàng trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông tin tới khách hàng theo nội dung và thời gian yêu cầu.
 

 

Comments