Khái niệm Mobile Marketing

Mobile Marketing là phương pháp sử dụng các thiết bị di động để quảng cáo,
truyền tải thông tin, giao tiếp hai chiều giữa nhà cung cấp với người tiêu dùng.

Mobile Marketing được thể hiện qua các hình thức:

- SMS Marketing

- Bluetooth Marketing

- Mobile Application

- Mobile Game

- Location based

   ...
Comments